Wcześniejsze obozy

Organizacją obozów tanecznych zajmuję się od 2010 roku. Pierwszy obóz odbył się w Bułgarii, każdy następny w różnych ośrodkach w kraju.
Obozy są organizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a kadra posiada odpowiednie kwalifikacje.

Każdy obóz jest wyjątkowy – z rodzinną atmosferą, wieloma godzinami tańca oraz grami integracyjnymi, które stały się już tradycją!
Łączymy przyjemne z pożytecznym, zabawę z rozwojem, pracę z wypoczynkiem!

 

Wcześniejsze obozy organizowane były jako:

2010 | Arrow Dance Camp
2011-2012 | DanceCamp.pl
2012-2015 | Tańce Hulańce
2016-obecnie | Focus Dance Division
Więcej:

FDD Winter 2017 (Warsaw)

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies. OK